ประกาศ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดการสอบ วันที่ ๒๐,๒๗,๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

ประกาศ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขา
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
__________________________________________________
กำหนดการสอบ วันที่ ๒๐,๒๗,๒๘ มกราคม ๒๕๖๗

ลิงค์รายชื่อ ผู้เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขา (V-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๖