ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เรื่องการย้ายประจำปี ครั้งที่ 1/2567 และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย เรื่องการย้ายประจำปี ครั้งที่ 1/2567

และให้ยืนยันเงื่อนไขสาขาวิชาเอกที่ต้องการรับย้าย

โดยประธานการประชุม “นายสุชาติ ชาติวรรณ”ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก