ขั้นตอนการพิมพ์บัตรลงทะเบียน และชำระเงินมีดังนี้
โดยสามารถเข้าพิมพ์ในระบบ ศธ.02 
และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

https://std2018.vec.go.th/web/