ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุม แอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย”

 ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคา 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมเตรียมความพร้อม

การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน

“ช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย”

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน การใช้งานแอปพลิเคชัน “ช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย” สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ “นายชลอ ประยูรพันธ์” รักษาการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการเปิดประชุมพร้อมด้วย “นายบรรจบ จันทร์สงคราม” รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู เจ้าหน้าที่งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดสรรงาน ให้กับบุคคลากร ในวันดำเนินงานการประชุม จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้องประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จำนวน 200 ท่าน