ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

  • อัตรากำลังของสถานศึกษา
  • แผนภูมิแสดงจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษา
  • ข้อมูลบุคลากร
 ...  Read more

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560

  • อัตรากำลังของสถานศึกษา
  • แผนภูมิแสดงจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษา
  • ข้อมูลบุคลากร
 ...  Read more