งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี

โครงการลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
 ...  Read more

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับ
การค่ายฯได้รับรางวัลผู้บริหาร ...  Read more