งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับ
การค่ายฯได้รับรางวัลผู้บริหาร ...  Read more

งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 17.00น.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ...  Read more