Date
17 พฤศจิกายน 2017

การคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษา พระราชทาน

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ...  Read more