Date
18 พฤษภาคม 2020

ประชุมติดตามการจัดทำสื่อเพื่อ เตรียมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ...  Read more