ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

สรุปข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558

  • บัญชีรายชื่อข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการทั่วไป
  • บัญชีรายชื่อครูอัตราจ้าง
  • บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำ
  • บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว