Month
กุมภาพันธ์ 2017

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานทวิภาคี ที่มารดาเสียชีวิต
 ...  Read more

แผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อน

การประชุมการวางแผนการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นภาคฤดูร้อนและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการ
 ...  Read more