กิจกรรมพิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรมพิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ
ทั้งหมด 10 ท่าน กราบอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ และเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน
ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก