จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร
ครู-อาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย กันยายน (Thai National Flag Day)
ประจำปี 2564 โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก