Date
13 มกราคม 2022

การประกวดแข่งขันขับขี่ปลอกภัยรถจักรยานต์ไฟฟ้าดัดแปลง

การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ครั้งที่ 2/2564 1.”ทีมS44 PLTC EV Bike Racing -วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก” https://www.facebook.com/EVAT2015/videos/634212477619337 2.”ทีมS45 ทีม EM-PLTC -วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก” https://www.facebook.com/EVAT2015/videos/241273618138918