ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก