การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3(วันที่3)

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกในนามอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เป็นเจ้าภาพอำนวยความสะดวกและจัดสถานที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3
ให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565
โดยมีคณะครู-อาจารย์ และทีมงานฝ่ายปกครอง คอยดูแลอำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียน-ศึกษา ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก