พิธีเปิดการประเมินประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานเปิดการประเมินประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
โดยมีนายชาญชัย วิเศษสุมนหัวหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
กล่าวรายงานการจัดงาน มีนักเรียน-นักศึกษาพร้อมด้วยครูที่ปรึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมกัน
ณ โดมสนามกีฬาเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก