วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายพินิจ บุญโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำคณะ
ผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและคณะครู-อาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายพยุง ชาติวรรณบิดาของนายสุชาติ ชาติวรรณ ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก และนายพิเชษฐ์ ชาติวรรณอาจารย์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย อ.เภอทับคล้อจ.พิจิตร