วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เปิดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษาและข้าราชการอาวุโสเข้าร่วมงานพร้อมกัน
ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก