ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศแม๊กซิโก

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น.นายธีรศักดิ์ อรุณวัชรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
และคณะครูหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ...  Read more

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.ดร.จีระพงษ์ หอมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬาอาชีวะเกมส์
 ...  Read more