วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์
นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันาคม 2560
ณ หน้าศาลากลางจัหวัดพิษณุโลก