Date
27 ธันวาคม 2017

ขับขี่ปลอดภัย

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 07.40 น.นายปรีชา ภู่สมบัติขจร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา มอบของรางวัลให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญาหาใน ...  Read more