นักศึกษาระดับปริญญาตรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นำคณะครู-ผู้ประสานงานในระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลังและสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมนำช่อดอกไม้มอบแสดงความยินดี
กับนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในโอกาสที่มารับตำแหน่ง
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก