วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดคนพันธุ์อาร์ เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษานำสิ่งของที่เหลือใช้มาแลก-เปลี่ยน ซื้อ-ขาย
แบ่งปันในราคาถูก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีคณะครู นักเรียน-นักศึกษา ทุกแผนกช่างเข้าร่วมกิจกรรม
ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก