ปัญหาการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วย Google Chrome

หากผู้ใช้มีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ตด้วย Google Chrome มีวิธีการแก้ไขดังนี้

  1. ที่หน้าจอ การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว (NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID)
    • เลือกขั้นสูง/Advanced > ไปยัง login.pltc.ac.th (ไม่ปลอดภัย)/Proceed to login.pltc.ac.th (unsafe)
  2. เปลี่ยน Web Browser เป็น Firefox หรือ อื่น ๆ แทน
  3. ติดตั้ง SSL Certificate สามารถอ่านวิธีการติดตั้งได้ตาม Link นี้