วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสา จากการร่วมมือกันระหว่างขนส่งจังหวัดพิษณุโลกและอาชีวศึกษา
จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาจังศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน
และวิทยาลัยเทคนิคสองแควและวิยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลกเป็นผู้รับผิดชอบเปิดศูนย์บริการอาชีวะอาสา
วันที่28 ธันวาคม2560ถึง3 มกราคม 256 นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์
รถจักรยานต์ ให้พร้อมก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ปั้มน้ำมัน ปตท.ศรีสุธาออย์ แยกสะกัดน้ำมัน
จังหวัดพิษณุโลก